Press

Harpar's Bazaar 2016Harpar's Bazaar 2016Harpar's Bazaar 2Harpar's Bazaar 2017Harpar's Bazaar 2016 2Actress Trends Health 2016Actress Chen Qiao Trends HealthMarie Clarie 2016Marie Claire 2016 Marie Clarie 2016 Marie Claire 2016Harpar's BazaarTrends Health 2017 ChinaTrends Health 2017Vogue Magazine 2015Trends Health 2015Trends HealthMarie Claire 2015Marie Clarie 2015Liu Yifei